ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟ KPMG «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΠΑ»

Μέσα στα πλαίσια των επιμορφωτικών προγραμμάτων του το ΕΒΕ Πάφου, την Πέμπτη 01/12/2022 διοργάνωσε σε συνεργασία με τον Ελεγκτικό οίκο KPMG  και τους εκπαιδευτές κα Μαρία Αναγιωτού και κ. Αλέξη Χατζηκλεοβούλου το επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΠΑ» 

To σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην εκπαιδευτική αίθουσα Β του Επιμελητηρίου Πάφου και ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να προσφέρει στους συμμετέχοντες επαρκή γνώση βασικών αρχών της κυπριακής νομοθεσίας περί Φ.Π.Α σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Μέσω του σεμιναρίου οι έμπειροι εκπαιδευτές του τμήματος Έμμεσης Φορολογίας της KPMG εφοδίασαν τους συμμετέχοντες με εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με θέματα Φ.Π.Α

Οι πρακτικές πληροφορίες που δόθηκαν από τους εκπαιδευτές της KPMG, οι συζητήσεις, οι ερωτήσεις-απαντήσεις, η ανάλυση σχετικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και οι μελέτες περίπτωσης βοηθήσαν τους εκπαιδευόμενους να μάθουν, μεταξύ άλλων, πώς να χειρίζονται φορολογικά ορθά τις καθημερινές συναλλαγές τους. 

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εφοδιαστούν με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και θα πιστωθούν με συγκεκριμένες μονάδες CPD (Continuing Professional Development).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02/12/2022

magnifiercross
X